Skip to content Skip to navigation

16 Expert Classes: 16 boeiende lezingen

16 Expert Classes: 16 boeiende lezingen

Ook tijdens deze editie van Indumation.be loont het weer meer dan de moeite om één of meerdere van de 16 Expert Classes bij te wonen. Wat die expert classes betreft, kunnen we alvast een tip van de sluier oplichten. Rik Vanhevel van Sirris en Johannes Cottyn van UGent stuurden ons immers al een korte samenvatting van hun Expert Class door.

Het thema van de Expert Class van Rik Vanhevel luidt ‘Operator 4.0, Operator Support
in Discrete Manufacturing’. Hij verduidelijkt ons alvast de inhoud van zijn lezing.


“Maakbedrijven worden meer en meer geconfronteerd met een stijgende vraag naar flexibiliteit en wendbaarheid. Productiesystemen moeten in staat zijn om meer en meer complexiteit aan te kunnen (grote variatie, frequente productveranderingen, hoge onzekerheid, ...). De menselijke operator vormt hierin een waardevolle schakel. Het herontwerpen van de taakinhoud van ‘Operator 4.0’ vormt een belangrijke uitdaging in de transformatie van complexe organisaties. Technologie laat toe om nieuwe werkvormen en manieren van samenwerken te ontwikkelen en nieuwe interactiescenario’s uit te werken. Waar we in de presentatie zullen op ingegaan is hoe dankzij technologieën zoals VR/AR en mobiele/collaboratieve robots nieuwe interactieve werkvormen kunnen worden opgebouwd.”

 

Professor Johannes Cottyn van UGent gaat dan weer dieper in op het feit of uw productiesysteem geïnteresseerd is in een ‘second life’ ervaring. Tijdens het industrie 4.0 tijdperk, waar digitale technologieën zoals virtual en augmented reality (VR/AR) alomtegenwoordig zijn, wordt meer en meer ingezet op het opbouwen en onderhouden van virtuele tweelingen van fysieke productieresources. Tijdens een ‘second life’ ervaring kan een persoon via een avatar een parallel virtueel leven uitbouwen, los van omgevings- of menselijke beperkingen. In analogie hiermee kan een productiesysteem via een virtuele tweeling out-of-the-box denken en experimenteren met scenario’s die in werkelijkheid niet mogelijk zijn door allerhande fysieke, functionele of veiligheidsbeperkingen. Vervolgens kan het systeem op basis van deze nieuw verworven inzichten de eigen werking bijsturen. Maar hoe kan een bedrijf kostenefficiënt een digitale tweeling opzetten en onderhouden van een productieomgeving? En waarvoor en hoe kan die tweeling dan effectief worden toegepast?
“De term ‘digital twin’ wordt vandaag te pas en te onpas gebruikt. Vaak is het onduidelijk wat deze gehypete term precies inhoudt. De echte betekenis blijkt vooral afhankelijk te zijn van het effectieve toepassingsgebied, namelijk waarvan wordt een tweeling gemaakt en waarvoor wordt deze exact gebruikt. In mijn presentatie pas ik het ‘digital twin’-concept toe op een volledig productiesysteem/-installatie. Een virtuele wereld die gekend is bij het brede publiek is ‘Second Life’, vooral omdat deze virtuele wereld reeds uit 2003 dateert. In 2017 werd de VR-opvolger ‘Sansar’ gelanceerd. Tijdens mijn presentatie wordt deze avatargeïnspireerde wereld gebruikt om via gelijkenissen, verschillen, evoluties en uitdagingen de link te leggen naar het huidige en toekomstige toepassingspotentieel van een digital twin van een productiesysteem. Een belangrijk element is de digital twin-levenscyclus die aangeeft hoe deze stelselmatig wordt opgebouwd, bijgewerkt en toegepast. Binnen Universiteit Gent, Campus Kortrijk wordt de komende jaren zwaar ingezet op onderzoek en dienstverlening rond dergelijke digital twins. Momenteel wordt een ‘digital twin control room’ uitgebouwd, die meetings faciliteert op basis van 3D digital twins en tevens een optimale gebruikersinteractie met dit virtueel productiesysteem toelaat. Deze infrastructuur zal ook beschikbaar worden gesteld voor industriële bedrijven, die ze dan inzet voor van eigen R&D-projecten, al dan niet met bijkomende ondersteuning van het UGent-team. Tot slot belicht ik in mijn presentatie op welke manier u als bedrijf hierop beroep kunt doen en welk gerelateerd onderzoek momenteel loopt.”