Skip to content Skip to navigation

Bezoekersprofiel: UW TEAM!!

Bezoekersprofiel: UW TEAM!!

Innoveren en automatiseren is cruciaal voor de toekomst van de organisatie. Investeren gebeurt op maat van het bedrijf, in overleg met alle verantwoordelijken voor cruciale bedrijfsprocessen in de waardeketen. Het succes van de investering wordt grotendeels bepaald door de consensus en “due diligence” van het team relevante beslissers en voorschrijvers.
Indumation.be 2019 wordt een beurs waar het bedrijf als “team” wordt uitgenodigd.

Bezoekers komen uit alle industriële en publieke sectoren (Benelux):

 • Beslissers: CEO’s, managing directors, eindverantwoordelijken voor productie,
 • logistiek, aankoop, projecten en ontwikkeling
 • Voorschrijvers, adviserende stafmedewerkers:
  • Fast engineering, IT en maintenance
  • Onderzoek en ontwikkeling
  • Veiligheid, facility en energiebeheer, milieu en afvalrecuperatie
 • Beslissers en staf uit overheden voor infrastructuur en organisatie
 • Studenten technische richtingen, niveau masters en bachelors