Skip to content Skip to navigation

ABB NV

Experts zijn het er over eens dat connectiviteit tussen machines, applicaties en mensen de kern zal uitmaken van de vierde industriële revolutie. Producten worden op maat gemaakt en apparaten zullen met elkaar communiceren, met als hoofddoel mensen en bedrijven zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Onze productspecialisten nemen u tijdens Indumation mee in het digitale verhaal van ABB Ability™: een nieuw platform dat digitale oplossingen en services in onze portfolio bundelt. Mis zeker onze YuMi-robot en RobotStudio® niet, en ontdek de nieuwe versie van Decathlon Software. Verder komt u ook alles te weten over onze smart sensors voor motoren en Connected Services voor robots.

productgroepen:
 • Commandes électriques
 • Commandes et entraînements électromécaniques
 • Ingénierie
 • Commande de mouvements
 • Commandes de robots
 • Service & maintenance
 • Contrôle de lots
 • Réseaux industriels
 • Systèmes d'interfaces homme-machine
 • Contrôle-commande de processus
 • Optimalisation de processus
 • Systèmes de sécurité
 • Scada/DCS/PLC/EAI
 • Systèmes sans fil
 • 3. Process & Instrumentation Route
 • Instrumentation d'analyses
 • Contrôleurs
 • Mesure de pression
 • Mesure de débit
 • Vannes de régulation et technologie de commande
 • Load cells
 • Mesure de niveau
 • Protection de processus
 • Enregistreurs
 • Régulateurs
 • Mesure de température
 • Instrumentation déportée
 • Application M&R
 • Système de capteurs
 • Réseaux de capteurs
 • Traitement de signaux
 • Système de vision
 • Ingénierie de systèmes
 • Intégration hardware
 • Maintenance, Revision & Service Solutions
 • Applications de logiciels
 • Intégration de systèmes
 • Conception de systèmes
 • Services APS
 • Logiciels de gestion commerciale (ERP/CRM/SCM)
 • Logiciels de bases de données relationnelles
 • Logiciels d'ingénierie (PDM/PLM/CAD)
 • Industrial Automation Security / Cyber Security
 • Logiciels de maintenance
 • Progiciels MES
 • Logiciels de planification de production
 • Big Data & Cloud
 • Cyber-Physical Systems
 • Data Security & Management
 • Digital & Virtual Production Environment
 • Internet of Things & Connectivity
 • Smart Factories, Devices and Machines
Hal:
1
Stand:
41
Adres:
Hoge wei 27
1930 Zaventem
02 718 63 11
Website: